ظهر امروز و در جریان بازدید فرماندار ویژه آبادان از اروندکنار

بررسی میدانی مشکلات زهکشی و آبیاری زمین‌های کشاورزی اروندکنار به عزل متولی ایستگاه پمپاژ طره بخاخ منجر شد

به منظور بررسی مشکلات زهکشی زمین‌های کشاورزی اروندکنار ظهر امروز سید زین العابدین موسوی معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان از انهار و زمین‌های کشاورزی این بخش بازدید به عمل آورد. پس از این بازدید که فرماندار را دکتر مولوی نماینده آبادان و حجه الاسلام محمدی پور امام جمعه ی اروندکنار و بخشدار اروندکنار و مسئولین محلی و نمایندگان استانی آب و برق خوزستان و جهاد کشاورزی همراهی می‌کردند، نشست بررسی مشکلات مذکور در محل بخشداری اروندکنار در حالی برگزار شد که مسئول ایستگاه های پمپاژ منطقه طره بخاخ به علت عملکرد ضعیف، توسط فرماندار آبادان عزل گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان آبادان در این نشست وضعیت نامطلوب کشاورزی و آبیاری و زهکشی را یاداور شد و افزود: متولیان آب و برق و جهاد کشاورزی با فرار از مسئولیت پذیری مشکلات حوزه کشاورزی اروندکنار را به همدیگر پاسکاری می‌کنند.

وی با اشاره به وجود حدود ۴۰ نهر در منطقه یادآور شد: ما این کانالها را در حوزه کشاورزی تعریف میکنیم و معتقدیم جهاد کشاورزی به وظایفش عمل نکرده و یا احیانا ناتوان از حل مشکلات است.
موسوی افزود: مدیران توانمند از پس این مشکلات محلی قاعدتا باید برآیند و نیازی به طرح موضوعات حتی در سطح استان نیست.  اگر مدیر جهاد کشاورزی آبادان به تازگی منصوب نمی شد، حتما امروز معلق می گردید، اما به ایشان فرصت یک ماهه می دهم وضعیت انهار و زهکشها را از این وضع خارج کند.
وی گفت: مجموعه شبکه آبیاری و زهکشی باید سریعا لایروبی و شکستگی انهار سریعا ترمیم و انهار زهکشی باید لوله گذاری  درب دار شوند.  کانال MD سریعا باید لایروبی شود و انهار منشعب از آن که به همدیگر لینک شده اند باید لوله گذاری درب دار شوند.  دهها سال پیش باید این کار کوچک انجام می‌شد. ولی متولیان صدای کشاورزان منطقه را نشنیدند.

فرماندار ویژه آبادان گفت: متولی ایستگاه طره بخاخ فرد با تجربه ای است اما هیچوقت از تجربیات و دانشش در رفع مشکلات کشاورزان که مربوط به آب و برق است استفاده نکرده و صدای کشاورزان را در آورده است. لذا وی که سالهاست این مسئولیت را به عهده دارد  انگیزه لازم را برای رفع مشکلات ندارد و لذا از نظر بنده معلق و عزل می‌گردد. سازمان هرچه سریعتر فرد کاردان و با انگیزه ای را بجای ایشان منصوب نماید.
وی افزود: از نظر ما متولی مشکلات کشاورزان جهاد کشاورزی است گرچه باید همکاریهای بین بخشی از طرف سازمان آب و برق خوزستان انجام شود موسوی عنوان کرد جهت شبکه آبیاری و زهکشی و لایروبی انهار و کانال های MD، استقرار یک اکیپ کاردان متشکل از کارشناسان جهاد و سازمان آب و برق ضرورت دارد.

در ادامه جلسه مشکلات منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت موارد زیر به تصویب رسید.
مقرر گردید دو دستگاه بیل مکانیکی بوم بلند توسط سازمان آب و برق استان جهت لایروبی انهار بخش اروندکنار تأمین و مستقر گردد. همچنین تمام انهار بخش اروندکنار توسط جهاد کشاورزی و سازمان آب و برق خوزستان ظرف مدت یک ماه لایروبی و بازگشایی شود.  همه انهار این بخش ضمن احداث فونداسیون بر اساس کار کارشناسی می بایست لوله گذاری شوند و لوله گذاری  به تناسب عرض انهار انتخاب گردد. لوله‌گذاری انهار فوق الذکر باید توسط مدیریت جهاد کشاورزی اولویت بندی و به دستگاه مجری اعلام گردد.

نویسنده خبر:محسن سیف

۲۹۹