به ریاست معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری ویژه آبادان

نشست  بررسی طرح بی خطر سازی زباله های عفونی و عمومی مراکز درمانی برگزار شد

به ریاست بیژن ربیعی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه آبادان ساعتی پیش از نشست بررسی طرح بی خطرسازی زباله های عفونی و عمومی مراکز درمانی برگزار شد.

به ریاست بیژن ربیعی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه آبادان ساعتی پیش از نشست بررسی طرح بی خطرسازی زباله های عفونی و عمومی مراکز درمانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان آبادان با توجه به دستورالعمل های جدید ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص اینکه مراکز درمانی و بیمارستان ها می بایست زباله های عمومی خود را نیز به عنوان زباله های عفونی قلمداد و بی خطرسازی کنند این نشست برگزار گردید.

شایان ذکر است با توجه به اینکه برخی از بیمارستان های شهرستان آبادان ظرفیت بی‌خطر سازی زباله های عمومی خود را  ندارند مقرر شد از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه استفاده شود.
در این نشست با دستور ربیعی مصوب شد اداره محیط‌زیست، شهرداری، سازمان مسئول منطقه آزاد اروند و اداره مسکن و شهرسازی در خصوص جانمایی احداث محلی برای نصب ماشین آلات مربوط به بی خطرسازی زباله های عفونی و عمومی اقدام نمایند.

۴۴