به ریاست سرپرست معاونت برنامه ریزی فرمانداری

نشست شورای اشتغال شهرستان آبادان برگزار شد

جلسه کارگروه شورای اشتغال آبادان صبح امروز به ریاست سید مصطفی علوی نیا سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه آبادان برگزار گردید.

جلسه کارگروه شورای اشتغال آبادان صبح امروز به ریاست سید مصطفی علوی نیا سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه آبادان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان در این نشست مواردی در دستور کار قرار گرفت که به شرح ذیل مصوب شد.
۱.تمامی ادارات و دستگاه ها عملکرد وضعیت اشتغال خود در سال ۹۸و شش ماهه اول ۹۹ را طی نامه به فرمانداری گزارش نمایند.
۲.کارخانه های موجود در شهرک صنعتی جهت آموزش نیروهای خود از طریق شهرک صنعتی به مرکز آموزش  فنی و‌حرفه ای معرفی شوند.
۳.جلسه آتی در بخش اروند کنار برگزار میگردد.
۴.تمامی ادارات و دستگاه های مربوطه طبق دستور العمل آمار اشتغال خود را در سامانه رصد گزارش نمایند.
۵.اداراتی که در خصوص مشاغل خانگی تعهد دارند سریعا باید نسبت به تعهد خود اقدام نمایند.

۷۹