توضیحات روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان پیرامون ویدئوی پخش شده ضرب و جرح خانم آبادانی

هرگونه مصاحبه فرماندار ویژه آبادان در این خصوص تکذیب می شود/پرونده قضایی تشکیل شده است/فرماندهی انتظامی و دادگستری در این خصوص ورود کرده اند

روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان در خصوص ویدئوی پخش شده در فضای مجازی پیرامون ضرب و جرح خانمی در آبادان  توضیحاتی ارائه داد. در همین رابطه نشر مصاحبه ی فرماندار ویژه آبادان در برخی از وب سایتهای خبری تکذیب می شود.

روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان در خصوص ویدئوی پخش شده در فضای مجازی پیرامون ضرب و جرح خانمی در آبادان  توضیحاتی ارائه داد. در همین رابطه نشر مصاحبه ی فرماندار ویژه آبادان در برخی از وب سایتهای خبری تکذیب می شود.
شایان ذکر است با انتشار این ویدئو در شبکه های اجتماعی فرماندهی ناجا و دادگستری با ورود جدی به این قضیه، خاطیان را بازداشت کرده اند.انتشار شایعاتی مبنی بر زورگیری، و حمل سلاح سرد در این رابطه مطرح گردیده است که توسط مراجع قضایی و ذیصلاح در دست بررسی است.

فرمانداری ویژه آبادان همچنین انتشار مصاحبه ی فرماندار ویژه آبادان در این رابطه با پایگاه خبری انتخاب را قویا رد می کند و حق پیگیرد قانونی در این خصوص را برای خود قائل خواهد شد.

۲۳۷