کمیته اجرایی ستاد مبارزه با کرونا آبادان تشکیل جلسه داد:

ابلاغ اجرای دستورالعمل ها اعمال محدودیت ها ستاد به اعضاء/تشدید بازرسی از ادارات و بازار

به ریاست محمد طاهری جانشین فرماندار آبادان در ستاد مبارزه با کرونا، کمیته اجرایی ستاد مبارزه با کرونا تشکیل شد. در این نشست اعضای این کمیته دستور کار خود را جهت اجرای دستورالعمل اعمال محدودیت‌های کرونایی شهرستان آبادان را دریافت کردند.

به ریاست محمد طاهری جانشین فرماندار آبادان در ستاد مبارزه با کرونا، کمیته اجرایی ستاد مبارزه با کرونا تشکیل شد. در این نشست اعضای این کمیته دستور کار خود را جهت اجرای دستورالعمل اعمال محدودیت‌های کرونایی شهرستان آبادان را دریافت کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان طاهری در این نشست با تاکید بر اینکه طبق دستور فرماندار ویژه شهرستان اجرای دستورالعمل توسط کمیته اجرایی به نحو کامل صورت پذیرد، از اعضا خواست نسبت به این امر اهتمام بورزند.

شایان ذکر است شب گذشته اطلاعیه ی اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی توسط ستاد مبارزه با کرونا ی شهرستان ابلاغ گردید.

تعطیلی باشگاههای ورزشی، موسسات آموزشی، پارک‌ها و مراسم مذهبی نظیر نماز جمعه و جماعات، تجمع در مراسم عزا و تشییع و  تجمع در مراسم عروسی از جمله این محدودیت ها بوده است.هیچ مجموعه بازی نیز در پارک‌ها اجازه فعالیت نخواهد داشت.
الزام جایگاه داران سوخت به اجرای فرایند سوخت گیری توسط اوپراتور  جایگاه، فعالیت گروه رستوران به صورت بیرون بر، تعطیلی آرایشگاه‌ها مردانه و زنانه، نظارت بیشتر بر اجرای پروتکل‌ها در بانک‌ها و ادارات، نظارت بر فعالیت تاکسی ها و تاکسی تلفنی ها، انجام عملیات گند زدایی توسط شهرداری ها، الزام اصناف به رعایت پروتکلهای بهداشتی و زدن ماسک و تشدید بازرسی‌ها از جمله مصوبات نشست کمیته اجرایی بود.

نویسنده خبر:محسن سیف

۲۷۴