از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه ی فرمانداری آبادان

اولین کارگروه مهر و میراث تشکیل جلسه داد

با حضور سید مصطفی علوی نیا سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه ی فرمانداری آبادان، بخشداربخش مرکزی آبادان، مدیران میراث و فرهنگی و گردشگری آبادان و سازمان منطقه آزاد و سایر ارگان های مربوطه اولین کار گروه مهر و میراث شهرستان آبادان تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان، این کار گروه قرار است ماهیانه جلسات خود را با هدف بررسی مسائل حوزه گردشگری و میراث فرهنگی و ایجاد راهکاری مناسب برای فراهم نمودن بسترهای لازم توسعه ی گردشگری در شهرستان آبادان برگزار نماید.
اجرای شیوه نامه فعالیت در حوزه گردشگری، تعامل دو جانبه شهرداری و اداره میراث فرهنگی در خصوص جلوگیری از آسیب به اماکنی که ثبت ملی شده اند،توسعه گردشگری در روستاها، تمرکز بر بوم گرایی صنعت گردشگری، بررسی راهکار تقویت فعالین حوزه گردشگری و شرح برنامه های سازمان منطقه آزاد اروند در این حوزه از جمله مواردی بود که در اولین نشست کارگروه مهر و میراث شهرستان آبادان مطرح شد.

نویسنده خبر :محسن سیف

۱۳۴