همایش تجلیل از پزشکان منطقه آزاد اروند برگزار شد

فرماندار ویژه آبادان : پزشکان دستان شفابخش خدا هستند

صبح امروز سالن همایش های سازمان منطقه آزاد اروند میزبان همایش تجلیل از پزشکان شهرستان آبادان و خرمشهر بود. در این مراسم که فرماندار ویژه آبادان نیز حضور داشت با ایراد  سخنانی از پزشکان به عنوان دستان شفابخش خداوند یاد کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان آبادان وی در این خصوص گفت: این مراسم را باید زودتر برگزار می‌کردیم. خدماتی که پزشکان دانشکده‌علوم‌پزشکی و در کل تیم درمان دانشکده  در خط مقدم مبارزه با کرونا ارائه دادند با این همایش ها و سخنان و تجلیل ها جبران نمی‌گردد.

وی تصریح کرد:تعدادی  از عزیزان ما در سطح شهرستان آبادان و خرمشهر  شبانه‌روزی در قالب کادر درمان خدمتگزاری خود را به مردم انجام دادند. از اسفند ماه گذشته بود که تمام مجموعه پرسنل دانشکده علوم پزشکی به حالت آماده‌باش شبانه روزی در حال کار بودند که باید به همه آنها خسته نباشید گفت.
موسوی ادامه داد:واقعاً به هیچ ترتیبی نمی توان از خدمات این عزیزان صحبت کرد و حق مطلب رو برای شب بیداری های مدافعین سلامت ادا کرد. شاید ویروس کرونا توفیق اجباری بود تا تمام نگاه ها به اهمیت وجود کادر سلامت و کادر درمان در جامعه پی برده شود و بدانیم که چگونه کار می کنند.

رئیس شورای سلامت جنوب غرب استان گفت:وقتی که انسان به کادر پزشکی نگاه می کند متوجه می شود که خدا دستان شفابخش خود را به آنان اعطا کرده تا واسطه ای شوند برای تضمین سلامتی بیماران. این پزشکان هستند که با تمام تلاش خود بهبودی را به بیمار هدیه می‌کنند و آنان را راهی منزل می کنند. این پزشکان هستند که امید را در کالبد افراد بیمار زنده می کنند.
وی افزود: پزشکان ما با دم مسیحایی خود در کنار دانش، تجربه وتعهد سلامت را برای مردم تضمین می‌کنند.  دکتر قریب از پزشکان فقید ایرانی در جایی می گفت، اگر پزشک هستی دیگر متعلق به خودت نیستی و اگر متعلق به خودت هستی دیگر پزشک نیستی. این سخن فصل الخطاب اهمیت کار پزشکان در دوران خدمت آنهاست.
فرماندار ویژه آبادان در ادامه سخنان خود از مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی و همچنین سازمان منطقه آزاد که همکاری مطلوبی با ستادمبارزه با کرونا شهرستان آبادان دارند قدردانی و تشکر کرد.

نویسنده خبر:محسن سیف

۱۵۶