معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار:

نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان نیازمند نوسازی و بهسازی برخی تجهیزات حساس فنی است

بیژن ربیعی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه آبادان صبح امروز پنج شنبه در راس هیاتی از نیروگاه سیکل ترکیبی این شهرستان بازدید و در جریان آخرین وضعیت فنی  این نیروگاه قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان وی در حاشیه این بازدید گفت: نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان از مراکز تولید انژری مهم‌ و حساس ماست. این صنعت براساس گزارش کارشناسان فنی نیازمند توجه خاص فنی است. ضرورت دارد که شرکت  بهره بردار و مالک آن جهت نوسازی و بهسازی برخی تجهیزات فنی نیروگاه اقدام عاجل معمول دارد. خطوط انتقال داخلی  گاز  نیروگاه ، خطوط انتقال آب ورودی نیروگاه و سیستم خنک کاری روغن از جمله تجهیزاتی است که نیاز به بهینه سازی دارد تا سیستم‌ها احتمال بروز حادثه را کاهش و قابلیت اطمینان سیستم را بالا ببرد.
ربیعی افزود:در جریان این بازدیدهمچنین  مشکلات نیروی انسانی و در خواست های اداری آنها  مورد بررسی قرار گرفت، که در قالب مصوبات کمیسیون کارگری  شهرستان پیگیری می شود.

۷۶