به ریاست معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار ویژه آبادان برگزار شد:

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان با دستور کار بررسی دستورالعمل شورای امنیت کشور در راستای شرح وظایف دستگاهها در این راستا به ریاست ربیعی معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان در ابتدای جلسه معاونت سیاسی فرمانداری ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه اظهار داشت:
باید پذیرفت در جرم انگاری ؛ مقوله سرقت یک بزه اجتماعی محسوب شده که اگر به آن پرداخته نشود تبدیل به یک مقوله امنیتی خواهد شد.در راستای پیشگیری و کاهش وقوع صرفا نباید نیروی انتظامی را مسئول دانسته بلکه قریب به بیست و شش دستگاه در دستورالعمل شورای امنیت کشور در این خصوص مسئول و پاسخگو می باشند. تمام اقدامات باید معطوف به استحکام زیرساختها شود.
ربیعی ادامه داد: به طور مثال در حوزه برق نسبت سنوات قبل با توجه به تبدیل حجم کثیری از شبکه به کابل خود نگهدار وقوع کمتر شده، لیکن نیاز است کل شبکه شهرستان تبدیل وضعیت شده که نیازمند اعتبارات استانی هم می باشد. در حوزه بانکها با توجه به جلسات مکرر گذشته اقدامات خوبی درخصوص تغییر شبکه مانیتورینگ و بهینه سازی دوربین های موجود انجام شده که قابل تقدیر است، اما آنچه مورد انتظار است تقویت ابنیه و هماهنگی کامل با فرماندهی انتظامی جهت جانمایی دستگاههای خودپرداز در نقاط مختلف سطح شهر است. در حوره صنوف فروشندگان طلا اقدامات تامینی خوبی انجام شده از نظر مانیتورینگ و شیشه  های ضدگلوله، هرچند در خصوص نحوه نقل و انتقال طلا لازم است بازنگری شده که این مهم مستلزم هماهنگی با فرماندهی انتظامی شهرستان است. در حوزه ادارات دولتی تکلیف کاملا معین بوده و مدیران دستگاهها باید تمام اقدامات حفاظتی لازم را لحاظ نمایند.
معاون سیاسی اجانتعی فرماندار آبادان تصریح کرد:هدف عالی این جلسات مردم محور کردن امر پیشگیری و مشارکت عموم در این خصوص بوده و صدا و سیما نیز باید به صورت روزانه پیامهای هشداردهنده انتظامی را پخش نماید.
جلسات کمیسیون مستمر هر ماه برگزار شده و عملکرد دستگاهها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

۱۴۹