کمیته ی برنامه ریزی شهرستان آبادان تشکیل جلسه داد:

فرماندار ویژه:دستگاه‌های اجرایی نسبت به جذب اعتبارات اختصاص یافته اهتمام بورزند

نشست کمیته ی برنامه ریزی شهرستان آبادان به ریاست سید زین العابدین موسوی معاون استاندار و فرماندار ویژه، نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، نماینده سازمان برنامه و بودجه استان و همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان در حالی برگزار شد که موسوی بر اهتمام مدیران دستگاه‌های اجرایی بر جذب اعتبارات اختصاص یافته تاکید و بر عملكرد برخی از مديران در جذب اعتبارات انتقاد کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان موسوی در این نشست گفت:
در سال گذشته از محل فصول مختلف سازمان برنامه و بودجه حدود ۵٠٠ میلیارد ریال برای شهرستان آبادان اعتبار تعیین شد، که نه در تخصیص و نه در جذب بنده راضی نبوده و نیستم. وی بیان داشت:امسال که با پیگیری های مجموعه ی شهرستان رشد اعتبارات را انتظار داشتیم امیدوار بودیم بتوانیم مشکلات را مرتفع سازیم، مشاهده می کنیم، کاهش اعتبار داریم
فرماندار ویژه آبادان با تشریح اعتبارات گفت:
از محل اعتبارات قانون متوازن امکانات کشور ۲۰۲ میلیارد ریال و از محل تملک داراییهای سرمایه ای استان و توسعه ی تکمیل راههای روستایی و همچنین ۳ درصد نفت و گاز طبیعی ۱۶۸ میلیارد ریال تعین شده است که الزامات مهمی چون بخش بهداشت، نوسازی مدارس و طرح های هادی روستایی را در بر می گیرد.
موسوی تصریح کرد:قطعا این این مبلغ اعتبار برای اجرای پروژه های بر زمین مانده کفایت نمیکند، چون علاوه بر این بودجه مقرر است فصل هفتم بودجه که خاص اکثر دستگاههای اجرایی است در کمیته برنامه ریزی استان اعتبار سنجی شود، علاوه بر آن باید به استحضار مردم شریف آبادان برسانم که مبلغ نهایی اعتبارات سالیانه آبادان با جمع اعتبارات پیش گفته و مبالغ ارزش افزوده، اعتبارات استانی، حق آلایندگی، منابع ملی، اعتبارات منطقه آزاد و منابع اعتباری دیگر اعتبارات درخور و شایسته ای است که اراده آن در جذب در شهرستان وجود دارد. لذا رایزنی مجوعه فرمانداری و نمایندگان محترم آبادان در جذب اعتبارات بیشتر علاوه بر آنچه در بودجه آمده حتمی و اثر گذار است.
فرماندار ویژه آبادان،مدیران دستگاه‌های اجرایی را خطاب قرار داده بود و تاکید کرد:تمام مدیران در دو مقوله باید اهتمام داشته باشند؛ اول اینکه اعتبار درخواستی خودشان را کارشناسانه ارائه دهند و مهم تر اینکه برای جذب اعتبارات تخصیص یافته برای اداره متبوع خود پیگیری مستمر داشته باشند.
و بتوانند آنچه خواسته اند را اجرایی کنند و در جذب اعتبارات تخصیصی اقدامات جدی بنماید.
شایان ذکر است در این نشست، اعتبارات تعیین شده برای دستگاه‌ها از فصول مختلف بودجه ای، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مدیران دستگاه‌ها مسائل و مشکلات جاری را مطرح کردند.

نویسنده خبر :محسن سیف

۳۶۴