نشست فوری بررسی مشکلات دفع فاضلاب و آب های سطحی شهرستان آبادان برگزار شد:

برطرف کردن نسبی معضلات فاضلاب و آب های سطحی ظرف مدت ده روز

در نشست فوری بررسی مشکلات دفع فاضلاب و آب سطحی شهرستان آبادان که به دستور فرماندار ویژه آبادان تشکیل شد، مقرر شد ظرف مدت ده روز بیش از 30 نقطه ی بحرانی شهرستان رفع انسداد فاضلاب و آب‌های سطحی شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان به ریاست طاهری معاونت عمرانی فرمانداری نشست بررسی مشکلات فاضلاب و دفع آبهای سطحی این شهرستان ساعتی پیش با حضور مدیریت اداره آبفای آبادان، معاونت خدمات شهری شهرداری، شهرداران مناطق، مدیریت بخش درمان سازمان منطقه آزاد اروند، روسای دفاتر نمایندگان مجلس، مرکز بهداشت و اصحاب رسانه در اداره آبفای شهرستان آبادان درحالی تشکیل شد که محمد طاهری با تاکید بر اینکه وضعیت شبکه فاضلاب و آب های سطحی آبادان مورد رضایت شهروندان نمی باشد و فرماندار ویژه آبادان بر حل سریع مشکلات فاضلاب شهروندان آبادانی تاکید فراوان دارد، خاطرنشان ساخت :در محورهایی مانند فاضلاب و آب  برطرف کردن سرریز شدن فاضلاب از منهولهای فاضلاب و همچنین لایروبی کانال های روباز، شهرداری و اداره آبفای شهرستان موظف هستند با هم افزایی یکدیگر و با بررسی نقاط آسیب پذیر نسبت به رفع این مشکلات اقدام نمایند.
شایان ذکر است در این نشست بیش از ۳۰ نقطه بحرانی فاضلاب و آب‌های سطحی در سطح شهرستان به صورت کلاسه بندی شده به حضار ارائه شد.
در این نشست مقرر گردید شهرداران مناطق سه گانه به همراه اداره آبفا نسبت به بررسی وضعیت نقاط بحرانی ارائه شده در اسرع وقت با انجام بازدید و برطرف کردن معضل فاضلاب و دفع آبهای سطحی در مدت یک هفته تا ۱۰ روز اقدام نمایند.
همچنین مصوب شد تیم‌های لایروبی آبفا فعالیت خود را بر اساس مناطق سه گانه و به صورت مجزا تفکیک کنند.ارائه گزارش آهک پاشی و لایروبی و گزارش عملکرد آبفا در ماه گذشته از مواردی بود که در این نشست مطرح گردید.

نویسنده خبر:محسن سیف

۲۴۳