دقایقی پیش و با حضور در فرمانداری آبادان صورت پذیرفت:

آغاز به کار رسمی گروه‌های ۲۰ گانه کنترل و پایش قیمت

دقایقی پیش و با حضور محمد طاهری مسئول کمیته ی اجرایی ستاد مبارزه با بیماری کرونا ی شهرستان آبادان گروه های 20 گانه ی بازرسی کنترل و پایش قیمت و رصد رعایت پروتکل های بهداشتی اصناف کار خود را به صورت رسمی آغاز کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان در گردهمایی توجیهی تیم های بازرسی دو نفره که به جهت رعایت موارد بهداشتی در مدت زمان کوتاهی برگزار شد، ریاست اداره صمت و اتاق اصناف نیز حضور داشتند.
اعضای تیم‌های بازرسی از بدنه ی کارکنان دولت و بازرسین اداره صمت، اتاق اصناف و بسیج اصناف تشکیل شده است که از امروز و بر اساس مناطق تقسیم بندی شده، کار  خود را آغاز خواهند گرد.
محمد طاهری با حضور در جمع تیم های بازرسی، ضمن تاکید بر رعایت احترام به کسبه و اصناف و پرهیز از هر گونه مجادله، بیان کرد:همه‌ی تیم‌ها موظف هستند بر موارد کنترل قیمت، نصب اتیکت، وجود محلول ضدعفونی کنند و استفاده ی فروشنده از ماسک نظارت داشته باشند و موارد تخلف را به اداره صمت و اتاق اصناف گزارش کنند.

۷۹۲