با دستور فرماندار ویژه آبادان و به منظور انجام هماهنگی های لازم جهت بازگشایی بازار ماهی فروشان:

کمیته ی اجرایی ستاد مبارزه با بیماری کرونای شهرستان آبادان تشکیل جلسه داد

با دستور فرماندار ویژه آبادان و به منظور انجام هماهنگی هی لازم جهت بازگشایی بازار ماهی فروشان شهرستان، کمیته ی اجرایی ستاد مبارزه با بیماری کرونای آبادان به ریاست محمد طاهری معاون امور عمرانی فرمانداری تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان در این نشست که با حضور روسای اتاق اصناف، اماکن،شهرداری منطقه یک ، اتحادیه ماهی فروشان، دامپزشکی، نماینده ی سمن ها، مشاور انتظامی فرماندار و نمایندگان خرده فروشان و عمده فروشان ماهی برگزار شد، مواردی در دستور کار قرار گرفت که به شرح ذیل به تصویب رسید.
۱_ مقرر شد رعایت کامل نکات بهداشتی عمده فروشان و خورده فروشان  (استفاده از ماسک _ دستکش _ ژل _  محلول ضدعفونی دست _ داشتن کارت تندرستی _ استفاده از روپوش و …)صورت پذیرد.
۲_ مقرر گردید نظافت داخل بازار برعهده  غرفه داران  و بیرون برعهده شهرداری انجام گیرد.
۳_ شهرداری موظف به انجام لایروبی مستمر،رنگ آمیزی، تعمیر فن تهویه، مستقر کردن اجرائیات به صورت روزانه و برقراری روشنایی داخل بازار ماهی فروشان شد.
۴_  بازار ماهی فروشان از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۲۰ با نظارت دامپزشکی و اتاق اصناف فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.
۵_ در بازار زیرپل سادات فقط فروش عمده از ساعت ۱۲ بامداد تا ساعت ۶ صبح با نظارت دامپزشکی انجام می‌گیرد.
۶_ مصوب گردید، نیروی انتظامی در بازار عمده فروشان و خرده فروشان مستقر گردد.
۷_ بازار ماهی فروشان لین ۷  تا تعیین تکلیف بازار نوساز رروبروی آن، فعلا پلمپ خواهد بود.
۸_ مقرر شد کارشناس دامپزشکی در بازار عمده فروشان و خرده فروشان مستقر گردد.

۱۷۷