با دستور استاندار خوزستان و تا پانزدهم فروردین :

از ۲۰ درصد پتانسیل نیروی انسانی ادارات استفاده خواهد شد

با دستور دکتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از روز پنجم فروردین تا پانزدهم فروردین (به استثنای تعطیلات رسمی) ادارات و دستگاههای اجرایی در سطح استان دائر می باشند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان، طبق دستور استاندار خوزستان مدیران دستگاه‌ها فقط مجاز به استفاده از ۲۰ درصد نیروی‌های پرسنلی خود به صورت چرخشی در این ایام در راستای خدمت رسانی به مردم خواهند بود.

۸۷۸