ظهر امروز صورت پذیرفت:

بازدید فرماندار ویژه آبادان از سیکل ترکیبی تولید برق

ساعتی پیش دکتر سید زین العابدین موسوی معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان با حضور در نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق شهرستان، واقع در ابتدای جاده ی آبادان_ماهشهر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان آبادان، در این بازدید دکتر موسوی در جریان روند فعالیت این نیروگاه قرار گرفت.
شایان ذکر است، نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق آبادان، با ظرفیت اسمی ۸۱۳مگاوات تولید برق در ساعت و ظرفیت حقیقی ۷۰۰مگاوات تولیدبرق ، درقالب ۴واحد گازی و ۲واحد بخار بخش عمده ای از تولید برق منطقه را به عهده دارد.

۳۸۶