ششمین روز نام نویسی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در درحوزه انتخابیه آبادان:

نفر چهل و هشتم هم ثبت نام کرد/داوطلبان فقط فردا وقت نام نویسی دارند

روز ششم نام نویسی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برای حوزه انتخابیه شهرستان آبادان با ثبت نام ده نفر به پایان رسید.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی یازدهمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی این در حالیست که در بین افراد ثبت نام شده هشت نفر آقا و دو نفر خانم دیده می شود.
از بین متقاضیان نام نویسی شده ی امروز، سه نفر با حضوردر ستاد انتخابات وزارت کشور کار ثبت نام خود را انجام دادند.
همچنین یکی از داوطلبین خانم که روزهای گذشته نام نویسی کرده بود، انصراف خود را رسما اعلام کرد.
بدین ترتیب و در کل تا این لحظه چهل و هشت نفر(چهل و سه  نفر آقا و پنج نفر خانم) از متقاضیان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی آبادان ، نام خود را به عنوان نامزد اولیه ی حضور در انتخابات دوم اسفند ثبت کردند.

شایان ذکر است دو نفر اپراتور اسکنر و چهار نفراپراتور ثبت نام فرایند نام نویسی را انجام می دهند.این تعداد کاربر در صورت نیاز و تعدد مراجعه کنندگان قابل افزایش می باشد.
نام نویسی تا ساعت ۱۸ شانزدهم آذرماه (فردا) نیز ادامه خواهد داشت.

۳۷۷