تعداد ثبت نام شدگان در آستانه ی عدد 40

روز پنجم نام نویسی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در درحوزه انتخابیه آبادان:

روز پنجم نام نویسی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان آبادان با ثبت نام 12نفر به پایان رسید.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی یازدهمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی این در حالیست که در بین افراد ثبت نام شده ۱۱نفر آقا و ۱نفر خانم دیده می شوند.
بدین ترتیب و در کل تا این لحظه ۳۹ نفر(سی و پنج  نفر آقا و ۴ نفر خانم) از متقاضیان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی آبادان ، نام خود را به عنوان نامزد اولیه ی حضور در انتخابات دوم اسفند ثبت کردند.
از این تعداد ۳۴ نفر مدرک کارشناسی ارشد و ۵ نفر مدرک دکتری دارا هستند.
شایان ذکر است ۲ اپراتور اسکنر و ۴ اپراتور ثبت نام فرایند نام نویسی را انجام می دهند.این تعداد کاربر در صورت نیاز و تعدد مراجعه کنندگان قابل افزایش می باشد.
نام نویسی تا ساعت ۱۸ شانزدهم آذرماه نیز ادامه خواهد داشت.

۲۳۸