روز چهارم نام نویسی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در درحوزه انتخابیه آبادان:

تعداد ثبت نام شدگان به عدد ۲۷ رسید

روز چهارم نام نویسی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان آبادان با ثبت نام 8نفر به پایان رسید.

روز چهارم نام نویسی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در درحوزه انتخابیه آبادان

تعداد ثبت نام شدگان به عدد ۲۷ رسید

روز چهارم نام نویسی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان آبادان با ثبت نام ۸نفر به پایان رسید.
به گزارش کمیته اطلاع رسانی یازدهمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی این در حالیست که در بین افراد ثبت نام شده هفت آقا و یک خانم دیده می شوند.
بدین ترتیب و در کل تا این لحظه بیست و هفت نفر(بیست و چهار نفر آقا و سه نفر خانم) از متقاضیان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی آبادان ، نام خود را به عنوان نامزد اولیه ی حضور در انتخابات دوم اسفند ثبت کردند.
شایان ذکر است در بین ثبت نام شدگان امروز یک نفر برای حوزه انتخابیه آبادان با حضور در محل ستاد انتخابات وزارت کشور نام نویسی کرده است.
شایان ذکر است ۲ اپراتور اسکنر و ۴ اپراتور ثبت نام فرایند نام نویسی را انجام می دهند.این تعداد کاربر در صورت نیاز و تعدد مراجعه کنندگان قابل افزایش می باشد.
نام نویسی تا ساعت ۱۸ شانزدهم آذرماه نیز ادامه خواهد داشت.

۱۹۱