روز سوم نام نویسی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی درحوزه انتخابیه آبادان

۹ نفر نامزدِ اولیه، ثبت نام کردند

روز سوم نام نویسی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان آبادان در حالی پرونده ی خود را بسته شده دید که9 نامزد برای حضور در انتخابات ثبت نام کردند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی یازدهمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی این در حالیست که در بین افراد ثبت نام شده هشت آقا و یک خانم دیده می شوند.
بدین ترتیب و در کل تا این لحظه نوزده نفر(هفده نفر آقا و دو نفر خانم) از متقاضیان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی آبادان با حضور در ستاد ثبت نام حوزه انتخابیه این شهرستان ، نام خود را به عنوان نامزد اولیه ی حضور در انتخابات ۲ اسفند ثبت کردند.
شایان ذکر است ۲ اپراتور اسکنر و ۴ اپراتور ثبت نام فرایند نام نویسی را انجام می دهند.این تعداد کاربر در صورت نیاز و تعدد مراجعه کنندگان قابل افزایش می باشد.
نام نویسی تا ساعت ۱۸ شانزدهم آذرماه نیز ادامه خواهد داشت.

۲۳۲