موقعیت جغرافیایی

  • به لحاظ موقعیت جغرافیایی:

آبادان در جنوب غربی استان خوزستان و در شمال جزیره ای به همین نام واقع شده است. این جزیره به واسطه وجود اروندرود و در غرب، رودخانه بهمنشیر در شمال و شرق و نیز خلیج فارس در جنوب آن بوجود آمده است. مساحت شهرستان حدود
 ۱/۲۰۶۳ کیلومتر مربع در منتهی الیه خلیج فارس واقع گردیده است.

طول آن حدود ۶۸ کیلومتر، پهنای آن بین ۳ تا ۲۰ کیلومتر و ارتفاع بالاترین نقطه ی آن ۳ متر از سطح دریا است و همچنین بین ۲۹ درجه و ۵۷ دقیقه و ۳۰ درجه و ۳۰ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ در جه و ۱۲ دقیقه و ۴۸ درجه و ۵۶ دقیقه طول شرقی نسبت به نصف النهار گریونویچ قرار دارد.

  • به لحاظ موقعیت ارتباطی:

شهر آبادان از جانب شمال به شهرستانهای شادگان و خرمشهر از شرق به بندر ماهشهر و رودخانه بهمنشیر، از جنوب به خلیج فارس و از غرب به مرز ایران و عراق و اروند محدود است فاصله هوایی آبادان تا تهران ۶۶۶ کیلومتر و فاصله زمینی آن ۱۰۴۶ کیلومتر بوده و فاصله زمینی آبادان تا خرمشهر ۱۵ کیلومتر است. اروندکنار، بهمنشیر و کارون مهم ترین رودهای منطقه محسوب می شوند. آبادان به شکل جزیره ای در کنار خلیج فارس قرار گرفته و دارای آب و هوای اقلیمی گرم و مرطوب است.

  • به لحاظ توپوگرافی:

شهرستان آبادان حاصل رسوبات دلتایی مصوب کارون و اروند در دوران چهارم زمین شناسی است. این دلتا یکی ازنقاط هموار و کم ارتفاع جلگه خوزستان است که شیبی کمتر از یک درصد دارد.

  • به لحاظ تقسیمات کشوری و جمعیت:

این شهرستان از دو بخش (مرکزی و اروندکنار) و ۳ شهر آبادان- اروندکنار و چوئبده به همراه ۶ دهستان و ۸۱ آبادی تشکیل شده است.

تعداد خانوار جمعیت شهرستان آبادان بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰

جمع ساکن در نقاط شهری ساکن در نقاط روستایی
خانوار جمعیت خانوار جمعیت خانوار جمعیت
۶۹۹۷۳ ۲۷۱۴۸۴ ۵۹۲۳۶ ۲۲۸۹۰۵ ۱۰۷۳۷ ۴۲۵۷۹

 

 

  • به لحاظ سابقه تاریخی آبادان:

این بندر در قدیم عبادان و مدتی نیز (جزیره الخضر) نامیده می شد اما شکل کهن این نام (اُپاتان) است. اُپاتان از سه کلمه اُ- پات- ان تشکیل شده است. (اُ) به معنی آب و (پات) از ریشه پائیدن و (ان) پسوند نسبت است. بنابراین اُپاتان به معنی جایی است که در محل ورود آب دریا افرادی پاسبانی می کنند و آنرا می پایند نام ایرانی(آبادان) مسلماً از کلمه (آباد) گرفته شده است. زیرا پس از احداث پالایشگاه در آن رو به عرمان و آبادانی گذاشت و آبادان نامیده شد.