شرایط اقلیمی

  • دما و فشار هوا:

جنوبی ترین تقطه خوزستان هفت درجه از مدار رأس السرطان بالاتر است از این رو اقلیمی مشابه با مناطق استوایی دارد. خوزستان از زمانهای قدیم به داشتن هوای گرم معروف بوده است و آبادان نیز که شهری از شهرهای خوزستان است از این ویژگی برخوردار است. تا جایی که در برخی کتابها از آن به عنوان شهری فاقد زمستان نام برده اند، اما واقعیت اینست که آبادان به دلیل قرار گرفتن در کنار اروندرود، رود بهمنشیر و رود کارون و کلاً در جوار خلیج فارس دارای تابستانی گرم و زمستانی معتدل و فرحبخش است چنانکه لطافت هوای آن گردشگران زمستانی و بهاری را به خود جذب می کند.

آبادان در دشت واقع شده و در مجموع هوای گرم دارد. گرمای آن در ماه های تیر و مرداد ماه تا ۵۸ درجه سانتیگراد بالا می رود و در بهمن ماه تا صفر درجه سانتیگراد هم پائین می آید. میانگین حداقل درجه حرارت آن در سال ۷/۱۷ و حداکثر ۶/۳۲ درجه سانتیگراد می باشد.

پراکندگی فشار هوا در آبادان در طی سال، به دو صورت مشخص فصلی در می آید بدین ترتیب که در آخر فصل پائیز و آغاز زمستان (آذر، دی و بهمن) درجه گرما پایئن است و میزان فشار جو به حداکثر خود می رسد و در تابستان (خرداد، تیر و مرداد) که درجه گرما بالا است فشار هوا به حدقل کاهش می یابد. بنابراین هوا در فاصله ماه های آبان تا فروردین سال بعد مطبوع و مناسب است.

  • رطوبت و بارندگی:

آبادان به طور کلی یک منطقه رطوبتی است این رطوبت در بهار و تابستان کم تر از پائیز و زمستان است. رطوبت نسبی در آبادان درمیانه روز کاهش می یابد و در مواقعی که باد از جنوب جریان دارد رطوبت به سرعت بالا می رود. متوسط بارندگی سالانه آبادان ۱۵۷ میلیمتر گزارش شده است، بعضی مواقع این باران توأم با تگرگ است. بارانهای موسومی و گاه بسیار شدید از آذر تا اردیبهشت برخی مواقع حتی موجب آب گرفتگی در سطح خیابانها می شود. اهمیت این بارندگی ها در کشاورزی منطقه حیاتی است. اوج بارندگی آبادان در ماه های آبان، آذر و دی است و در ماه های بهمن، اسفند و فروردین باران نسبتاً مناسبی می بارد اما شدید نیست و صرفاً در تغییرات جوی مؤثر است.

  • خاک:

خاک آبادان به دلیل آبرفت رودهای کارون و دجله (که به هم پیوسته اند) بوجود آمده است. نوع خاک رسوبی ریز بافت و برای کشاورزان بسیار مناسب می باشد البته این خاک در زمانهای دور بسیار شور و غیر قابل کشت بوده است، ولی عبور دو رودخانه پر آب و رسوبگذاری مدام آنها در طی قرون بسیار، باعث تغییر بافت خاک گردیده است و امروز به برکت وجود این رودخانه آبادان مستعد کشت بسیاری از انواع نباتات است. اروندرود از به هم پیوستن دو رودخانه دجله و فرات تشکیل می شود طول آن ۱۹۰ کیلومتر و بخش مرزی آن ۸۴ کیلومتر و شیب متوسط آن صفر می باشد. ضمناً طول رودخانه بهمنشیر ۹۰ کیلومتر و عمق آن بطور متوسط ۴ تا ۶ متر است.