دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات

دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات فرمانداری ویژه آبادان آماده دریافت نظرات، پیشنهادات، انتقادات و گزارش های شهروندان عزیز آبادان در خصوص معضلات شهری و عملکرد ادارات و دستگاه‌های اجرایی می باشد.

تلفن تماس:۰۶۱۵۳۳۳۸۴۸۰
سامانه ی ارتباط دولت و مردم:۱۱۱